OCHRANA SÚKROMIA

Spracovanie osobných údajov sa riadi európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR).

Pri poskytovaní našich služieb získavame o vás nasledujúce údaje:

 

ÚDAJE PRI NÁKUPE

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú tie, bez ktorých vám nákup nevieme poslať a vybaviť tak vašu objednávku – a to vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo.

V našom eshope nezadávate žiadne údaje, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach vašej banky.

 

ÚDAJE ZÍSKANÉ PRI VYUŽÍVANÍ NAŠICH SLUŽIEB

Pri používaní našich služieb, získavame údaje aj o tom, ako ich využívate. Sú to informácie týkajúce sa interakcií s našimi službami, ako napríklad: kedy navštevujete náš eshop, z akého zariadenia na eshop pristupujete, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch a informácie z cookies.

Údaje, ktoré sme o Vás získali, využívame na nasledovné účely:

Poskytovanie služieb

Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať vami objednaný tovar v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Vaše údaje používame na vybavenie objednávky. Tieto údaje tiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Komunikácia

Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie oznámení týkajúcich sa vybavovaní objednávok, alebo keď reagujeme na vašu otázku – kedy vám bude zásielka dodaná, prípadne ak chcete nahlásiť novú doručovaciu adresu. Vaše kontaktné údaje ako aj údaje o vašich nákupoch spracúvame aj v prípade, že reklamujete dodaný tovar. Našu vzájomnú komunikáciu uchovávame. Rovnako uchovávame aj vaše hodnotenia produktu, prípadne fotografie, ak ste nám ich s hodnotením zaslali.

Ochrana práv a bezpečnosť

Vaše údaje používame tiež na zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, ktoré kontrolujú našu činnosť, a aby sme vymáhali nároky, ktoré nám vznikli.

 

Prečo osobné údaje spracovávame a na základe čoho môžeme:

 • Plníme zmluvu alebo o nej rokujeme – údaje spracovávame, aby sme vám mohli pripraviť ponuku a poskytovať naše služby. Bez poskytnutia týchto údajov to teda nepôjde.
 • Plníme právnej povinnosti – pri vedení účtovníctva, spracovanie daní a plnení ďalších predpisov
 • V rámci našich oprávnených záujmov – našim klientom posielame novinky, občas uverejňujeme fotografie z našich seminárov, vedieme si evidenciu našich klientov (CRM), vytvárame si naše interné štatistiky a reporting
 • Máme váš súhlas – ak nám poskytnete referenciu na naše služby

Ako dlho budeme údaje spracovávať:

Vaše údaje budeme spracovávať po dobu spolupráce, a ďalej 10 rokov po jej ukončení, ak iné predpisy neustanovujú dobu ešte dlhšiu.

 

Sprístupnenie údajov

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácii opísaných nižšie:

Sprístupnenie údajov tretím stranám uskutočňujeme v prípade doručovateľskej služby, ktorú ste si pri objednávke zvolili. Momentálne spolupracujeme s:

Packeta Slovakia s. r. o.

Kopčianska 3338/82A

851 01 Bratislava

IČO: 48136999

DIČ: 2120099014

 

 

 

Externé spracovanie

So spracovaním údajov nám pomáhajú niektorí ďalší dodávatelia služieb alebo aplikácií:

 • Websupport – hosting
 • Osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej správy, pokiaľ tak budeme musieť urobiť. Informácie týkajúce sa právnych služieb však podliehajú advokátskej mlčanlivosti.

 

Tretie krajiny

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

 

Ochrana vašich údajov

Vaše údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením stratou a zneužitím.

Dĺžka uchovania údajov Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

 

Práva – Užívateľa:

V zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR sú vaše práva nasledovné:

 

 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje ak:
 4. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 5. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 6. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 7. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 8. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je:

AL company, s.r.o., Sliačska 1B, 831 02 Bratislava IČO: 53177363, DIČ: 2121295209.

Cookies sú údajove, ktoré sa ukladajú vašom prehliadači počas prezerania webových stránok. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu “životnosti” – dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré cookies sa vymažú z vášho zariadenia po tom, ako zatvoríte okno prehliadača iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok.

 

Prečo používame cookies?

Súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránok a tiež aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete.

 

Aké cookies používame?

Funkčné a technické cookies – tieto cookies zabezpečujú riadne fungovanie našej webstránky, napríklad zabezpečujú ukladanie tovaru do nákupného košíka. Bez týchto cookies by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné a preto si od vás nepýtame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim.

 

 

 

Kontaktujte nás

Ak by ste mali k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na ahoj@ervinkimci.sk

 

Tieto zásady sme pripravili k 1. 5. 2022.

Upozorňujeme, že v budúcnosti môže dôjsť k ich zmene.

 

0
  0
  Košík
  Tvoj košík je prázdnyNaspäť do obchodu